Chwilio am Wyau Gwyrdd Amgen? Mae'r Model hwn yn $299

 Chwilio am Wyau Gwyrdd Amgen? Mae'r Model hwn yn $299

Peter Myers

Os ydych chi wedi prynu gril Wyau Gwyrdd neu wedi bod yn ystyried prynu un ond ddim yn siŵr os ydych chi'n ei hoffi, yna gadewch i ni gyflwyno Gril Golosg Cludadwy Joe Jr. i chi, dewis arall gwych o Kamado y gallech ei fwynhau. Er bod griliau yn sicr yn ddrud, rydyn ni'n meddwl y byddwch chi'n gwerthfawrogi'r un hwn, yn enwedig o ystyried bod y cytundeb gan Walmart yn dod ag ef i lawr i $299 o $500, sy'n fwy na $200 syfrdanol mewn arbedion a bron i hanner i ffwrdd.

Gweld hefyd: Y 6 Cyrchfan Beicio Mynydd Gorau yn Georgia

I ddechrau , un peth mawr sy'n gosod y Joe Jr ar wahân i Green Egg yw bod gofod coginio mewnol Joe Jr. yn fwy, gyda thymheredd coginio mewnol o 13.5 modfedd. Mae hyn yn ei gwneud yn berffaith ar gyfer teuluoedd mwy o fwy na thri neu bedwar o bobl, o'i gymharu â'r Wy Gwyrdd, sydd yn ôl pob tebyg yn cael ei weini orau i ddau berson neu ddau. Hefyd, un fantais fawr o'r Joe Jr yw ei fod yn ei hanfod yn dod yn gwbl presembled. Dim ond ychydig o ddeunydd lapio plastig sydd angen i chi ei dynnu, ac rydych chi'n barod i goginio, tra bod angen rhywfaint o gydosod ar yr Wy Gwyrdd, er mai ychydig iawn o hynny ydyw.

Gweld hefyd: Beth yw'r trwch matres gorau ar gyfer cysgu eithriadol?

Un nodwedd amlwg, serch hynny, yw'r ffaith bod y Joe Jr ■ mae ganddo gludydd sy'n codi'r gril cyfan oddi ar y ddaear, sy'n helpu i gadw unrhyw wres i ffwrdd o'r teils ac o bosibl yn eu cracio. Efallai na fydd hyn yn ystyriaeth fawr os nad ydych chi'n coginio ar batio neu rywle lle gall y ddaear gael ei niweidio, ond mae'n ychwanegiad braf. Mae'r uchder ychwanegol hwn hefyd yn golygu ei fodllawer agosach atoch chi, felly os ydych chi'n berson talach, efallai y byddech chi'n gwerthfawrogi cael y Joe Jr. yn agosach atoch chi nag uchder isaf yr Wy Gwyrdd. Dim ond $247 yn Walmart Heddiw

  • Arbedwch Dros $100 oddi ar Gril Kamado Joe Gyda'r Fargen Hon yn Walmart
  • Mae Walmart yn Rhoi'r Gril Nwy Cuisinart hwn i Ffwrdd yn Ymarferol Heddiw
  • Yn gyffredinol, mae gan Gril Golosg Cludadwy Joe Jr lawer o fuddion sy'n ei wneud yn ddewis arall gwych i'r Wy Gwyrdd, yn enwedig gyda'r cytundeb gan Walmart yn dod â'i bris i lawr i $299 o $500, arbediad enfawr o dros $200. Wrth gwrs, os nad yw'r naill na'r llall o'r rhain yn gweddu'n dda i'ch anghenion grilio, rydym wedi dod o hyd i rai bargeinion gril eraill yn digwydd heddiw, ac mae gennym hefyd bargeinion gril preimio ar gyfer Diwrnod Coffa, i'ch paratoi.

    Peter Myers

    Mae Peter Myers yn awdur profiadol ac yn grëwr cynnwys sydd wedi ymroi ei yrfa i helpu dynion i ddod o hyd i hwyliau da a drwg mewn bywyd. Gydag angerdd am archwilio tirwedd gymhleth a chyfnewidiol gwrywdod modern, mae gwaith Peter wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau a gwefannau, o GQ i Men's Health. Gan gyfuno ei wybodaeth ddofn o seicoleg, datblygiad personol, a hunan-wella â blynyddoedd o brofiad ym myd newyddiaduraeth, mae Peter yn dod â phersbectif unigryw i'w ysgrifennu sy'n ysgogi'r meddwl ac yn ymarferol. Pan nad yw'n brysur yn ymchwilio ac ysgrifennu, gellir dod o hyd i Peter yn heicio, yn teithio, ac yn treulio amser gyda'i wraig a'i ddau fab ifanc.