Gwerthiannau a Bargeinion Gril Dydd Gorau'r Llywydd ar gyfer 2022: Beth i'w Ddisgwyl

 Gwerthiannau a Bargeinion Gril Dydd Gorau'r Llywydd ar gyfer 2022: Beth i'w Ddisgwyl

Peter Myers

Os ydych chi yn y farchnad am gril newydd, bydd gwerthiannau gril Diwrnod y Llywydd eleni yn werth aros. Mae'n siŵr y byddwch chi'n dod o hyd i gynnig sy'n berffaith i chi o'r bargeinion gril Diwrnod Llywyddion sydd ar ddod, gan y bydd yr holl frandiau poblogaidd ac ystod eang o fodelau yn cymryd rhan. Fodd bynnag, mae'n debygol y bydd stoc yn symud yn gyflym, felly ni ddylech oedi cyn prynu'n derfynol unwaith y bydd gwerthiannau gril Diwrnod y Llywydd wedi dod i ben ar-lein. Pryd Mae Gwerthiant Gril Diwrnod y Llywydd yn Dechrau?

Dethlir Diwrnod yr Arlywydd yn ystod trydydd dydd Llun Chwefror, felly eleni, bydd y gwyliau'n digwydd ar Chwefror 21. Gall siopwyr ddechrau manteisio ar werthiannau gril Diwrnod y Llywydd fel yn fuan ar ddechrau mis Chwefror, ond bydd y rhan fwyaf o'r cynigion ar gael o Chwefror 18, sef y dydd Gwener cyn y penwythnos hir sy'n arwain at Ddiwrnod y Llywydd. Dylech baratoi ar gyfer bargeinion gril Diwrnod y Llywydd a fydd yn cael eu cyflwyno dros y dyddiau hyn, a gallwch ddechrau trwy wybod beth i'w ddisgwyl o werthiannau gril Diwrnod y Llywyddion sydd ar ddod.

Efallai y bydd yn edrych fel bod gennych lawer o amser i ddewis yr hyn y byddwch chi'n ei brynu o werthiannau gril Diwrnod y Llywydd, ond nid yw hynny'n wir. Nid ydym yn siŵr pa mor hir y bydd stociau'n para, yn enwedig ar gyfer bargeinion gril Diwrnod y Llywydd sy'n cynnwys brandiau a modelau sy'n ymddangos yng ngriliau gorau The Manual. Ar y llaw arall, efallai y bydd y cynnyrch penodol yr ydych am ei brynuPeidiwch â chael eich disgowntio ar unwaith, felly efallai y byddwch am gadw golwg i wneud yn siŵr nad ydych yn ei golli, oherwydd mae'n bosibl bod eich dewis fanwerthwr yn bwriadu rhyddhau'r cynnig yn rhan olaf arwerthiannau gril Diwrnod y Llywydd.

Gweld hefyd: Gall y Fan Parod Antur hon ffitio 7 bachgen, 5 beic, a gwely llawn Cysylltiedig
  • Bargeinion offer rhad Ryobi gorau ar gyfer Hydref 2022
  • Y bargeinion pêl golff gorau ar gyfer Hydref 2022
  • Y bargeinion sgrialu rhad gorau ar gyfer Hydref 2022

A Ddylech Chi Brynu Gril yng Ngwerthiant Dydd y Llywydd?

Ydych chi'n dal i benderfynu a ddylech chi brynu gril o arwerthiannau gril Diwrnod y Llywydd eleni? Dylech wybod bod yr ateb yn gadarnhaol iawn. Bydd pob cartref yn elwa o fod yn berchen ar gril, gan ei fod yn datgloi'r ryseitiau gril ac ysmygwr gorau ar gyfer bwyd a all ddod yn brif brydau i'ch teulu, ac a allai hefyd fod yn sgwrs y dref ar ôl i chi wahodd gwesteion draw. Fodd bynnag, nid oes rhaid i chi dorri'r banc wrth fanteisio ar fargeinion gril Diwrnod y Llywydd, gan y bydd opsiynau rhad ond dibynadwy, ond mae croeso i chi hefyd ymledu â modelau o'r radd flaenaf sy'n llawn dop. gyda nodweddion a fydd yn eich helpu'n fawr gyda'ch taith grilio.

Gweld hefyd: Gwerthiannau a Bargeinion Gril Dydd Gorau'r Llywydd ar gyfer 2022: Beth i'w Ddisgwyl

P'un a ydych yn mynd am gril fforddiadwy neu premiwm, dylech benderfynu ar y math o gril sy'n gweddu orau i'ch ffordd o fyw a'ch defnydd dewisol. Bydd gwerthiannau gril Diwrnod y Llywydd yn cynnwys cynigion ar gyfer pob un o'r mathau hyn, gan gynnwys griliau cludadwy,griliau barbeciw iard gefn, griliau pen stôf, griliau pelenni, griliau siarcol, griliau nwy, griliau gwersylla, a llawer mwy. Dylech chi wybod manteision ac anfanteision pob un ohonyn nhw, gan na fyddech chi eisiau cerdded i ffwrdd o fargeinion gril Diwrnod y Llywydd eleni gyda chynnyrch na fyddwch chi'n gallu ei wneud yn fawr.

Yn ogystal â gan ddewis y math o gril yr ydych am ei brynu, mae yna ffactorau eraill y mae angen i chi eu hystyried cyn buddsoddi mewn gwerthiannau gril Diwrnod Llywyddion. Yn gyntaf oll yw maint a hygludedd y gril, gan fod angen i chi feddwl am osod os ydych chi eisiau gril mawr yn eich iard gefn, ac os yw'n cyd-fynd â'ch car os ydych chi eisiau gril y gallwch chi ddod gyda chi yn ystod teithiau gwersylla. Mae angen i chi hefyd ddewis eich tanwydd dewisol, sydd fel arfer rhwng siarcol, nwy propan, pren, a phelenni tanwydd. Mae nwy yn cynhesu i dymheredd coginio yn gyflym, ond mae'n fwy peryglus i symud o gwmpas, tra bod siarcol yn llawer mwy diogel i'w gludo ond yn cymryd amser i baratoi ar gyfer coginio. Yn olaf, efallai y bydd rhai nodweddion arbennig yn angenrheidiol i chi, felly byddwch yn wyliadwrus am fargeinion gril Diwrnod y Llywydd sy'n cynnwys atodiad rotisserie, gril cyfunol ac ysmygwr, ac ategolion eraill a fydd yn eich helpu.

Os fe wnaethoch chi golli allan ar ostyngiadau'r tymor gwyliau, gwerthiannau gril Diwrnod Llywyddion yw eich cyfle nesaf i brynu gril am lawer rhatach nag arfer. Yr aros amefallai y bydd y digwyddiad gwerthu nesaf yn rhy hir i chi, felly argymhellir yn gryf eich bod o leiaf yn edrych ar yr hyn y bydd manwerthwyr yn ei gynnig ar gyfer y gwyliau. Os gwelwch fargen yr ydych yn ei hoffi, gyda'r brand a'r model perffaith am bris y gallwch ei fforddio, ni ddylech oedi cyn manteisio arno gan nad ydych yn gwybod pryd y caiff ei ddisgowntio eto.

Peter Myers

Mae Peter Myers yn awdur profiadol ac yn grëwr cynnwys sydd wedi ymroi ei yrfa i helpu dynion i ddod o hyd i hwyliau da a drwg mewn bywyd. Gydag angerdd am archwilio tirwedd gymhleth a chyfnewidiol gwrywdod modern, mae gwaith Peter wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau a gwefannau, o GQ i Men's Health. Gan gyfuno ei wybodaeth ddofn o seicoleg, datblygiad personol, a hunan-wella â blynyddoedd o brofiad ym myd newyddiaduraeth, mae Peter yn dod â phersbectif unigryw i'w ysgrifennu sy'n ysgogi'r meddwl ac yn ymarferol. Pan nad yw'n brysur yn ymchwilio ac ysgrifennu, gellir dod o hyd i Peter yn heicio, yn teithio, ac yn treulio amser gyda'i wraig a'i ddau fab ifanc.