Siampŵau Gorau i Ddynion I Gyflawni Gwallt Gwych

 Siampŵau Gorau i Ddynion I Gyflawni Gwallt Gwych

Peter Myers

Y man cychwyn ar gyfer sefydlu eich trefn gofal gwallt yw siampŵ oherwydd ei fod yn cael yr effaith fwyaf ar edrychiad ac iechyd eich gwallt. Bydd dod o hyd i'r siampŵ cywir ac, yr un mor bwysig, dod o hyd i'r drefn gywir i'w optimeiddio ar gyfer eich gwallt yn fwy dylanwadol nag unrhyw gynnyrch neu broses arall. Mae cymaint o wahanol fathau o wallt yn y byd a hyd yn oed mwy o siampŵau ar gael, felly gall fod yn heriol dod o hyd i'r siampŵ gorau i chi. Dyna pam y gwnaethom y rhestr hon, rydym yma i'ch helpu trwy gulhau'r cae. Rydyn ni wedi dewis y siampŵ gorau ar gyfer pob categori arbennig o wallt yn seiliedig ar wead ac anghenion.

Siampŵ Egluro Odele Siampŵ Gorau CyffredinolSiampŵ Tewychu Dyddiol Patricks Gorau ar gyfer Teneuo GwalltLleithder Shea Menyn Shea Raw & Siampŵ Moisturizing Olew Mafura Gorau ar gyfer Gwallt CyrliogDull Dynion Bergamot Siampŵ 2-mewn-1 a Chyflyrydd Siampŵ Combo Gorau a ChyflyryddPlaya Bob Dydd Siampŵ Gorau ar gyfer Gwallt SythCariad Harddwch a Planet Muru Muru Siampŵ Bar Gorau Bar SiampŵPen & Ysgwyddau Siampŵ Maeth Goruchaf Rheoli Dandruff GorauGarnier Fructis lluniaidd a Shine Siampŵ Best Drugstore SiampŵGwallt La Vie Siampŵ MwyRevita Gwallt Twf Ysgogi Twf Siampŵ Gorau ar gyfer Twf Cyflymach MwyPureology Hydrate Siampŵ lleithio Gorau ar gyfer Lliw Wedi Trin Gwallt Mwy Dangos 8 eitem arall

Odele EgluroSiampŵ

Sampŵ Cyffredinol Gorau

Mae Odele yn frand gofal gwallt sy'n eiddo i fenywod ac sy'n cael ei redeg gan fenywod. Wedi'i ddylunio, ei lunio a'i weithgynhyrchu ym Minneapolis, mae'r cynnyrch yn canolbwyntio ar greu fformiwla o ansawdd sy'n addas i bawb. Ar ôl rhoi cynnig ar sawl siampŵ (a all fod yn flinedig ar y gwallt) fe wnaethom sylwi bod Odele yn un nad oedd, er ei fod yn ei ddefnyddio sawl gwaith yr wythnos, yn gadael gwallt yn frau ac yn sych. Gyda chynhwysion glân, di-greulondeb a fegan, mae Odele yn adfer gwallt i fersiwn newydd a niwtral. Rhwng pwynt pris sy'n hawdd ar y waled a'i fformiwlâu o ansawdd, canfuom fod Odele yn ychwanegiad gwych i roi cychwyn ar eich trefn gofal gwallt.

Siampŵ Egluro Odele Y Siampŵ Cyffredinol Gorau

Siampŵ Tewychu Dyddiol Patricks

Y Gorau ar gyfer Teneuo Gwallt

Mae Patricks yn frand gofal gwallt newydd sy'n ymroddedig i fynd i'r afael â theneuo gwallt. Maent yn defnyddio'r wyddoniaeth orau sydd ar gael i frwydro yn erbyn colli gwallt wrth gadw eu cynhyrchion yn cael eu cynhyrchu'n gyfrifol yn UDA. Os ydych chi'n poeni am deneuo gwallt, eu Siampŵ Tewychu Dyddiol yw'r lle gorau i ddechrau eich trefn gofal gwallt. Bydd yn darparu mwy o gorff a bownsio i gadw'ch gwallt yn edrych ar ei lawnaf. Mae hyd yn oed wedi gorffen gydag arogl apelgar.

Siampŵ Tewychu Dyddiol Patricks Gorau ar gyfer Teneuo Gwallt Cysylltiedig
  • Yr 8 gel gwallt gorau ar gyfer dynion ar gyfer yr edrychiad slic perffaith
  • 7 gwallt goraullifynnau i ddynion: Ffynnon ieuenctid yn 2023
  • Y balmau barf gorau i ddofi, hydradu a siapio'ch wisgers

Lleithder Shea Menyn Shea Raw & Siampŵ Lleithio Olew Mafura

Gorau ar gyfer Gwallt Cyrliog

Mae SheaMoisture yn enw cyfarwydd i'r rhai ohonom sydd â gwallt cyrliog, ac yn haeddiannol felly! Datblygwyd ei gasgliad dynion a lansiwyd yn ddiweddar i fod yn ddigon ysgafn i'w ddefnyddio bob dydd a gwasanaethu dynion o liw. Mae'r menyn shea amrwd ac olew mafura yn helpu i wlychu a glanhau'r gwallt, gan adael cyrlau'n bownsio a hydradu.

Lleithder Shea Menyn Shea Amrwd & Siampŵ Lleithio Olew Mafura Gorau ar gyfer Gwallt Cyrliog

Dull Dynion Bergamot Siampŵ a Chyflyrydd 2-mewn-1

Sampŵ a Chyflyrydd Combo Gorau

Rydym yn ei gael, a 2-mewn Mae -1 gymaint yn haws na threfn gofal gwallt aml-gam. Yn enwedig gydag amserlen brysur, mae siop un stop yn swnio fel y ffordd i fynd. Ar ôl rhoi cynnig ar sawl cynnyrch 2-mewn-1, rydym yn argyhoeddedig bod siampŵau amlbwrpas wedi dod yn bell ers eu dyddiau cynnar. Nid yn unig y mae Siampŵ a Chyflyrydd Method Man yn glanhau ac yn hydradu'n anhygoel, ond mae'r arogl hefyd yn werth ei nodi fel pro o bwys. Mae'r siampŵ di-ffws, cyflym a hawdd hwn yn bendant yn werth rhoi cynnig arno.

Method Men Bergamot Siampŵ a Chyflyrydd 2-mewn-1 Siampŵ a Chyflyrydd Combo Gorau

Playa Siampŵ Bob Dydd

Gorau ar gyfer Gwallt Syth

Os yw'r aroglar eich pen eich hun, nid oes rhaid ichi godi'r un hwn ar unwaith, mae'n siŵr y bydd y meddalwch uniongyrchol a'r gwallt wedi'i adnewyddu ar ôl ei rinsio! Mae Siampŵ Bob Dydd Playa yn opsiwn gwych i'r rhai sy'n teimlo'r angen i siampŵ eu gwallt yn amlach. Mae'r siampŵ hwn yn glanhau'r gwallt heb ei dynnu o'i olewau naturiol ac yn ychwanegu hydradiad a maetholion, gan ei wneud yn dda i'w ddefnyddio ar ei ben ei hun heb unrhyw gyflyrydd dilynol.

Siampŵ Bob Dydd Gorau ar gyfer Gwallt SythPlaya

Caru Harddwch a Planet Bar Siampŵ Muru Muru

Bar Siampŵ Gorau

Er nad yw'r cysyniad o lanhawyr bar yn newydd, mae poblogrwydd bariau siampŵ wedi cynyddu yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Wrth i fwy o frandiau ddechrau dod yn fwy ystyriol o wastraff pecynnu a'r defnydd o ddŵr, mae bariau siampŵ wedi cymryd y llwyfan. Yn union fel bar eich corff, mae angen dŵr arnoch i actifadu priodweddau'r siampŵ ac yna ei weithio yn eich gwallt fel y byddech chi'n ei wneud â siampŵ rheolaidd. Mae'r Bar Siampŵ Muru Muru Love Beauty a Planet hwn yn ddiogel ar wallt lliw, fegan, ac ni fydd yn sychu'ch ffoliglau. Os ydych chi am helpu'r amgylchedd trwy leihau ôl troed carbon, y bar siampŵ hwn yw'r hyn rydych chi'n chwilio amdano.

Caru Harddwch a Planet Muru Bar Siampŵ Muru Bar Siampŵ Gorau

Pen & ; Siampŵ Maeth Goruchaf Ysgwyddau

Rheoli Dandruff Orau

Pan fyddwch chi'n meddwl am dandruff, mae'n debyg eich bod chi'n meddwl am TroyRoedd mwng moethus Polamalu yn ymddangos yn y Head & Hysbysebion ysgwydd. Pen & Ysgwyddau yw'r siampŵ de facto ar gyfer brwydro yn erbyn dandruff pesky, ac nid yw'n syndod mai hwn yw ein siampŵ a argymhellir ar gyfer gwallt heb naddion. Mae'r llinell siampŵ hon wedi esblygu dros y blynyddoedd nid yn unig i frwydro yn erbyn dandruff ond i roi'r maeth sydd ei angen arno hefyd i groen pen a gwallt. Mae'r llinell Goruchaf Faethlon a Llyfn wedi'i llunio ag olew argan a jojoba ac yn rhydd o gemegau llym fel ffosffadau, llifynnau a pharabens. Yn ogystal â darparu lleithder a chydbwysedd PH i groen eich pen, mae'r siampŵ hwn yn ddiogel ar gyfer gwallt lliw ac wedi'i drin yn gemegol.

Pen & Siampŵ Maeth Goruchaf Ysgwyddau Rheolaeth Dandruff Orau

Siampŵ Lluniaidd a Disglair Garnier Fructis

Sampŵ Cyffuriau Gorau

Yn sicr nid yw Garnier Fructis yn newydd-ddyfodiad i fyd gwallt. Nid oes siop gyffuriau na welwch chi'n cario'r brand hwn. Bydd y llinell Sleek and Shine o Garnier Fructis yn rhoi hyd at dri diwrnod o wallt lluniaidd i chi a fydd yn darparu rheolaeth frizz hirhoedlog mewn hyd yn oed 97% o leithder. Mae'r fformiwla atgyfnerthu gwallt hwn yn cynnwys protein ffrwythau gweithredol i gryfhau'r gwallt i'w wneud yn iachach ac yn gryfach.

Siampŵ Garnier Fructis Sleek and Shine Siampŵ Cyffuriau Gorau

Siampŵ Gwallt La Vie

Gwallt La Vie Mae siampŵ yn fformiwla siampŵ holl-naturiol sy'n hyrwyddo gwallt iach. Mae ganddo aarogl mintys pupur neu ewcalyptws sy'n adfywiol ac yn oeri. Mae'n defnyddio 19 o gynhwysion naturiol gan gynnwys asidau amino, ac olew coeden de, ac mae'n rhydd o barabens, SLS, a lliwiau artiffisial. Mae'r siampŵ trochion isel yn berffaith ar gyfer pob math o wallt.

Siampŵ Gwallt La Vie Mwy

Siampŵ Ysgogi Twf Gwallt Revita

Gorau ar gyfer Twf Cyflymach

Efallai y bydd adegau pan fyddwch yn dymuno i'ch gwallt dyfu'n gyflymach. Efallai eich bod chi'n ceisio tyfu allan toriad gwallt gwael, neu efallai eich bod chi'n edrych i roi cynnig ar wedd newydd sy'n gofyn am wallt hirach. Mae Siampŵ Ysgogi Gwallt Perfformiad Uchel Revita yn ganlyniad i ymchwil flaengar, gan ddefnyddio cyfansoddion unigryw a ddewiswyd ar gyfer eu priodweddau ysgogi gwallt. Mewn astudiaethau clinigol, profodd 70% o ddynion dwf gwallt cynyddol wrth ddefnyddio'r siampŵ hwn bob dydd am 90 diwrnod. Caffein, biotin, ac MSM yw rhai o'r 13 cyfansoddyn allweddol ar gyfer twf gwallt y profwyd eu bod yn rhoi'r canlyniadau yr ydych yn chwilio amdanynt.

Gweld hefyd: Dyma'r 12 ffilm Brad Pitt orau, wedi'u rhestruSiampŵ Ysgogi Twf Gwallt Revita Y Gorau ar gyfer Twf Cyflymach Mwy

Siampŵ Lleithio Hydrad Pureoleg

Gorau ar gyfer Gwallt wedi'i Drin â Lliw

Mae'r siampŵ hwn yn dod â'r salon gwallt yn syth i'ch cartref. Mae Siampŵ Hydrating Gofal Lliw Proffesiynol Pureoleg yn siampŵ di-sylffad sy'n hydradu'ch gwallt yn ddwfn wrth amddiffyn eich lliw gyda'i Antifade Complex patent. Bydd eich synhwyrau hefyd wrth eu bodd gyda'r cyfuniad hamddenol obergamot lafant a patchouli.

Pureoleg Siampŵ lleithio Hydrate Y Gorau ar gyfer Gwallt Lliw Wedi'i Drin Mwy

Ar ôl i chi ddod o hyd i'r siampŵ sy'n gweithio orau ar gyfer eich math penodol o wallt ar y rhestr hon, yna rydych chi'n barod i ddarganfod eich trefn arferol. Y ffordd orau o wneud hynny yw hen arbrofion da. Nid ydych chi eisiau golchi'ch gwallt bob dydd oherwydd bydd hynny'n tynnu'ch holl olewau naturiol i ffwrdd. Hefyd, nid ydych chi eisiau mynd yn rhy hir heb olchi oherwydd bydd hynny'n achosi llid ac weithiau hyd yn oed arogl drwg. Ar gyfartaledd, rydych chi eisiau golchi cwpl o weithiau'r wythnos. Os ydych chi'n gweithio allan yn aml, neu'n gwisgo cynnyrch steilio bob dydd, yna gallai'r amlder hwnnw gynyddu, os yw'ch gwallt yn cadw cydbwysedd PH ac olew naturiol da yna gallai hynny leihau. Dechreuwch gyda golchi bob tri diwrnod ac yna cynyddu neu leihau yn ôl yr angen, gadewch i'ch gwallt ddweud wrthych beth sydd ei angen. Ewch bob amser gyda'r hyn sy'n teimlo'n well.

Gweld hefyd: Sut i yrru yn yr eira: Y canllaw cyflawn i gadw'n ddiogel y gaeaf hwn

Peter Myers

Mae Peter Myers yn awdur profiadol ac yn grëwr cynnwys sydd wedi ymroi ei yrfa i helpu dynion i ddod o hyd i hwyliau da a drwg mewn bywyd. Gydag angerdd am archwilio tirwedd gymhleth a chyfnewidiol gwrywdod modern, mae gwaith Peter wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau a gwefannau, o GQ i Men's Health. Gan gyfuno ei wybodaeth ddofn o seicoleg, datblygiad personol, a hunan-wella â blynyddoedd o brofiad ym myd newyddiaduraeth, mae Peter yn dod â phersbectif unigryw i'w ysgrifennu sy'n ysgogi'r meddwl ac yn ymarferol. Pan nad yw'n brysur yn ymchwilio ac ysgrifennu, gellir dod o hyd i Peter yn heicio, yn teithio, ac yn treulio amser gyda'i wraig a'i ddau fab ifanc.