Y 21 Dyfyniadau Manly Gorau erioed

 Y 21 Dyfyniadau Manly Gorau erioed

Peter Myers

Wrth fynd ar drywydd dewr i ddod y dyn rydych chi am fod, gwnewch eich profiadau yn anodd, yn anturus ac yn wir. Mae dod yn ddyn yn fwy na gweithio naw tan bump a bod yn berchen ar frws dannedd trydan. Mae'n wynebu cywilydd, syrthio mewn cariad, methu â chael yr hyn rydych chi ei eisiau, a gwybod sut i grilio stêc.

  Dangos 15 eitem arall

Digon o ddynion gwych - o ddrwgasau byrlymus i artistiaid eclectig a cymeriadau ffilm eiconig - wedi bod yn union lle rydych chi nawr, gan ddatblygu i fod yn ddyn cryf yn emosiynol ac yn gorfforol rydych chi'n gwybod y gallwch chi fod. Mae gan y cyndadau hyn air neu ddau o ddoethineb i'w drosglwyddo i lawr, felly dyn-i-fyny, fachgen.

Gweld hefyd: Pan ddaw i farbeciw rhyngwladol, Barbeciw Mecsicanaidd yn Teyrnasu Goruchaf

Darllen Cysylltiedig

 • Dyfyniadau Cwrw Gorau
 • Dyfyniadau Wisgi Gorau
 • Dyfyniadau Tadolaeth Gorau

Cymerwch eich amser yn mynd drwy’r rhestr hon o’r dyfyniadau manly gorau a gadewch i bob un socian i mewn, yn ddelfrydol gyda diod anystwyth mewn llaw ac eiliad o dawelwch i ffwrdd o’r byd heriol.

Perthnasol
 • Yr 11 ffilm orau gan Sean Connery erioed
 • Yr 16 rhaglen ddogfen chwaraeon orau erioed
 • Safle: Y 10 ffilm orau gan John Cusack erioed

Am fwy o ysbrydoliaeth, edrychwch ar y dyfyniadau gorau am gwrw, wisgi, a bwyd, a rhai geiriau olaf ysbrydoledig gan ddynion enwog.

Steve McQueen

“Pan dw i’n credu mewn rhywbeth, dw i’n ymladd fel uffern drosto.”

Malcolm Wallace

“Dw i’n gwybod y gallwch chi ymladd, ond ein tennyn ni sy’n gwneud nidynion.”

Rumi

“Marw i’ch ego, a dod yn fod dynol go iawn.”

Paul Newman

“Os ydych chi'n chwarae gêm pocer a'ch bod chi'n edrych o gwmpas y bwrdd ac yn methu â dweud pwy yw'r sugnwr, chi yw hi.”

Ray Charles

“Mae cariad yn gair arbennig, ac rwy'n ei ddefnyddio dim ond pan fyddaf yn ei olygu. Rydych chi'n dweud y gair yn ormodol ac mae'n dod yn rhad.”

Clint Eastwood

“Byrfyfyr, addaswch a gorchfygwch!”

Saul Bellow

“Dylai dyn allu clywed, a dwyn, y gwaethaf a ellid ddywedyd amdano.”

John Lennon

“Yn ôl yr arfer, yno yn wraig fawr y tu ôl i bob idiot.”

Ernest Hemingway

“Does dim byd urddasol mewn bod yn rhagori ar eich cyd-ddyn; mae gwir uchelwyr yn rhagori ar dy hunan gynt.”

Michael Jordan

“Rwyf wedi methu dro ar ôl tro yn fy mywyd a dyna pam rwy’n llwyddo.”

Voltaire

“Barnwch ddyn wrth ei gwestiynau yn hytrach nag wrth ei atebion.”

Stan Lee

“Neb mae ganddo fywyd perffaith. Mae gan bawb rywbeth y mae'n ei ddymuno nid fel y mae.”

Stone Cold Steve Austin

“Pam nad ydych wedi torri oddi ar y pecyn? Rydych chi'n ei chwarae'n ddiogel. Nid yw saff yn mynd i gael cachu yn y byd hwn”

Vincent Van Gogh

“Mae calon dyn yn debyg iawn i’r môr; y mae ei stormydd, y mae iddi ei llanw, ac yn ei dyfnder, y mae ganddi hefyd ei pherlau"

Craig Ferguson

"Os na wyr dynsut i ddawnsio, nid yw'n gwybod sut i wneud cariad - yno, dywedais hynny!”

Milan Kundera

“Mae dyn yn gyfrifol am ei anwybodaeth.”<1

Rocky Balboa

“Chi, fi, neu neb yn mynd i daro mor galed â bywyd. Ond nid yw'n ymwneud â pha mor galed rydych chi'n taro. Mae’n ymwneud â pha mor galed y gallwch chi gael eich taro a pharhau i symud ymlaen.”

Bill Murray

“Mae bywyd mor fyr. Er mwyn fuck, gwnewch beth sy'n eich gwneud chi'n hapus.”

Gweld hefyd: Dyma ein hoff frandiau ffa coffi ar gyfer 2023

George Costanza

“Roeddwn i yn y pwll!”

Ron Swanson

<29

Ychydig iawn o unrhyw beth a ddywedwyd erioed gan Ron Swanson, gan gynnwys:

 • “Does dim ffordd anghywir o yfed alcohol.”
 • “Mae bob amser yn syniad da dangos i eich cydweithwyr eich bod yn gallu gwrthsefyll llawer iawn o boen.”
 • “Dydw i erioed wedi gwybod beth yw bangs ac nid wyf yn bwriadu dysgu.”

Peter Myers

Mae Peter Myers yn awdur profiadol ac yn grëwr cynnwys sydd wedi ymroi ei yrfa i helpu dynion i ddod o hyd i hwyliau da a drwg mewn bywyd. Gydag angerdd am archwilio tirwedd gymhleth a chyfnewidiol gwrywdod modern, mae gwaith Peter wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau a gwefannau, o GQ i Men's Health. Gan gyfuno ei wybodaeth ddofn o seicoleg, datblygiad personol, a hunan-wella â blynyddoedd o brofiad ym myd newyddiaduraeth, mae Peter yn dod â phersbectif unigryw i'w ysgrifennu sy'n ysgogi'r meddwl ac yn ymarferol. Pan nad yw'n brysur yn ymchwilio ac ysgrifennu, gellir dod o hyd i Peter yn heicio, yn teithio, ac yn treulio amser gyda'i wraig a'i ddau fab ifanc.