Yr 11 o Olewau Cyn-Eillio Gorau i Atal Llid y Croen a Llosgiadau Razor

 Yr 11 o Olewau Cyn-Eillio Gorau i Atal Llid y Croen a Llosgiadau Razor

Peter Myers

Y pethau bychain, mewn materion o arddull a gwastrodi dynion, yn sicr sy’n gwneud y gwahaniaeth mwyaf, ynte? Iawn. Dyna ein cred graidd o ran cael yr eillio gorau a gofalus posibl. Er ein bod yn byw mewn byd barf-ganolog ar hyn o bryd, mae yna reswm da o hyd i fyrhau a chynnal eich sofl - a phan fyddwch chi'n gwneud hynny, mae'n dda gwybod sut i wneud y gwaith yn iawn.

  Dangoswch 2 mwy o eitemau

Rhowch yr olewau cyn-eillio gorau ar gyfer dynion, cam sy'n angenrheidiol ac eto'n cael ei anwybyddu'n aml mewn trefn feithrin. Mae'r olewau cyn-eillio gorau yn helpu i feddalu'ch croen a'ch sofl, gan baratoi'ch wyneb ar gyfer eillio ac atal nicks, toriadau a sgrapiau yn y broses. P'un a ydych chi'n eillio bob dydd neu'n paratoi i ddofi'ch barf o ddifrif - neu'n fwy penodol, fe wnaethoch chi botio'ch ymgais gyntaf erioed i sythu barf - gall yr olewau cyn-eillio gorau ddod yn ddefnyddiol iawn. Mae'r olewau cyn-eillio hyn fel haen arall o amddiffyniad i'ch croen, a byddwn yn mynd dros hynny ymhellach cyn i ni argymell yr olewau eillio gorau. A gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cydio mewn balm ôl-eillio ar gyfer eich eillio.

Canllawiau Cysylltiedig

 • Hufen Eillio Gorau
 • Cynnyrch Barf Gorau
 • Sut i Siapio Barf

Gorau Cyffredinol: Olew Eillio Gwreiddiol Bulldog Skincare

Y cyfuniad unigryw o gynhwysion, gan gynnwys aloe vera, sy'n helpu i wahanu mae'r Bulldog Original Shave Oil hwn o'r pecyn. Mae'nwedi'i gynllunio i feddalu'ch sofl a darparu eillio agos, llyfn, ac nid yw'n brifo bod y pecyn yn eithaf taclus chwaith.

 • Yr 11 Arlliw Dynion Gorau ar gyfer Croen Clir ac Iach
 • Sut i Gael Gwared ar Dwmpathau Razor a Phesky ar ôl Llid Eillio
 • Gorau ar gyfer Croen Sensitif: Olew Eillio Cyn-Eillio Americanaidd

  Olew Eillio Cyn-Eillio Americanaidd Mae'n bosibl mai'r diffiniad o'r math o drin dynion sy'n hanfodol i ddynion nad yw'n tynnu sylw ato'i hun. Hynny yw, mae'n olew cyn-eillio meddwl perfformiad wedi'i wneud â chynhwysion naturiol a'r hyn y mae'r brand yn ei alw'n arogl glân, gwrywaidd. Ychwanegiad cynnil ond hanfodol i'ch trefn hudo? Does dim amheuaeth amdano.

  Olew Cyn-Eillio Moethus Gorau: Y Gelfyddyd o Eillio Olew Cyn-Eillio

  Nawr, peidiwch â gadael i'r tag pris eich dychryn pan ddaw i The Art of Shaving's Pre-Shave Oil, oherwydd yn sicr mae'n un o'r olewau cyn-eillio gorau ar y farchnad. Gydag arogl sandalwood cyfoethog a'r gallu i atal llid a llosgi rasel, ystyriwch ei fod yn gam hanfodol yn eich trefn eillio.

  Olewau Cyn-Eillio Eraill Rydym yn Caru

  Bevel Pre- Olew Preimio Eillio

  Gall yr olew cyn-eillio cywir weithio fel, wel, ychydig o hud ar gyfer eich trefn hudo, ac mae'r olew rhag-eillio Bevel hwn ymhlith y gorau o'r bagad.Gan ddefnyddio cynhwysion unigryw fel lafant ac olew castor, fe'i gwneir i atal nicks a thoriadau sy'n ymddangos yn rhy aml i ymddangos wrth eillio.

  Gweld hefyd: Y 10 Sardin Tun Gorau i Godi Eich Ryseitiau Haf

  Olew Eillio Van Der Hagen

  Ychwanegwch gyffyrddiad organig i'ch trefn eillio gyda'r olew eillio naturiol hwn, sydd wedi'i gynllunio i ddarparu profiad eillio llyfn yr holl ffordd drwodd. Gallwch hefyd ei ddefnyddio ar ôl eich eillio i guddio unrhyw doriadau neu lympiau, a dyna'r hyblygrwydd y gallwn ei werthfawrogi.

  Mountaineer Brand Pre-Shave Oil

  Mae'r Brand Mountaineer a enwir yn briodol yn darparu'r math o ofal ac ansawdd sydd eu hangen ar eich trefn eillio, yn enwedig ar ffurf yr olew mintys cyn-eillio hwn lleddfol. Mae wedi'i brisio'n ddymunol ac yn barod i'w baru â hanfodion trwsio Brand Mountaineer eraill hefyd.

  Olew Cyn-Eillio Llyfn Mudlosg The Blades

  P'un a yw'n ddefnydd o feddalu olewau castor a bricyll neu'r arogl bywiol, gwrywaidd Smolder, credwn ei bod yn ddiogel dweud bod The Blades Grim wedi darparu un o'r olewau cyn-eillio gorau ar y farchnad. Beth am y peth, iawn?

  Gweld hefyd: Trelar 'Crwbanod Mutant Ninja yn eu Harddegau: Anrhefn Mutant': Mae digon i gefnogwyr oedolion ei garu

  Traddodiad Fendrihan Osma Olew Cyn-Eillio

  Mae Fendrihan yn cyflwyno'r epitome o foethusrwydd a mireinio hygyrch gyda'r rhag-eillio crefftus hwn olew ar gyfer eillio gwell, diolch i gynhwysion arloesol fel olew olewydd a blodyn yr haul.

  Olew Cyn-Eillio Blade Llychlynnaidd

  Gydag enw fel Vikings Blade , a allwch chi fynd yn anghywir pan fyddyn dod i un o'r olewau cyn-eillio gorau ar y farchnad? Yn sicr nid ydym yn meddwl, ac mae hynny hyd yn oed yn fwy felly pan fydd yr olew eillio ymlaen llaw dan sylw yn cael ei wneud ag olew organig ar gyfer triniaeth cyn-eillio naturiol ac effeithiol. -Eillio Olew

  Lather & Mae Wood yn ei fwrw allan o'r parc pan ddaw'n fater o gynhyrchu golwg am bris fforddiadwy ar un o'r olewau cyn-eillio gorau, ac ni allem wneud argraff fwy ar y fformiwla holl-naturiol na'r gorffeniad meddal.

  Yr Henna Guys Olew Eillio Cyn Sandalwood i Ddynion

  Mae'r olew cyn-eillio persawrus sandalwood hwn yn defnyddio olewau hanfodol i hydradu'r croen ac i leddfu unrhyw fân friwiau neu glwyfau. Wedi'i wneud â chynhwysion naturiol, mae The Henna Guys yn eich rhoi mewn dwylo da.

  Beth Mae Olew Cyn-Eillio yn ei Wneud?

  Mae eillio heb olew eillio ymlaen llaw yn debyg i yrru car heb olew. Mae olew eillio ymlaen llaw yn sicrhau bod popeth yn rhedeg yn llyfn. Mae'n hydradu ac yn amddiffyn eich croen, gan ei gwneud hi'n haws i'ch rasel lithro yn lle tynnu a thynnu wrth fynd ymlaen.

  A yw Olew Cyn-Eillio'n Werthfawr?

  Ydych chi wedi llosgi rasel profiadol? Mae olew eillio ymlaen llaw yn wych am gyfyngu ar losgi rasel a llid eillio. Mae hefyd yn fforddiadwy - meddyliwch $10-$20 ar gyfer y rhan fwyaf o olewau a $30 ar gyfer eich olewau eillio ymlaen llaw moethus.

  A allaf Ddefnyddio Olew Olewydd fel Olew Eillio Rhagarweiniol?

  Tra bod y cwestiwn ei hun yn swnio gwallgof, yr ateb yw ydy; olew olewydd yn adewis arall naturiol i olew eillio ymlaen llaw. Os meddyliwch amdano, nid yw olew olewydd yn rhy wahanol i olew eillio ymlaen llaw - mae'r ddau ohonyn nhw'n iro ac yn cysgodi'r croen ar ddiwedd y dydd. Mae'n well gan rai hyd yn oed olew olewydd gan ei fod yn naturiol yn faethlon i'r croen ac yn gyfoethog mewn gwrthocsidyddion. Un nodyn cyflym ar ba fath o olew olewydd i'w ddefnyddio, mae llawer yn awgrymu olew olewydd crai ychwanegol - y lleiaf wedi'i brosesu ohonyn nhw i gyd.

  Yn ogystal, edrychwch ar ein rhestr o'r hufenau eillio gorau na fydd yn cythruddo'ch croen.

  Peter Myers

  Mae Peter Myers yn awdur profiadol ac yn grëwr cynnwys sydd wedi ymroi ei yrfa i helpu dynion i ddod o hyd i hwyliau da a drwg mewn bywyd. Gydag angerdd am archwilio tirwedd gymhleth a chyfnewidiol gwrywdod modern, mae gwaith Peter wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau a gwefannau, o GQ i Men's Health. Gan gyfuno ei wybodaeth ddofn o seicoleg, datblygiad personol, a hunan-wella â blynyddoedd o brofiad ym myd newyddiaduraeth, mae Peter yn dod â phersbectif unigryw i'w ysgrifennu sy'n ysgogi'r meddwl ac yn ymarferol. Pan nad yw'n brysur yn ymchwilio ac ysgrifennu, gellir dod o hyd i Peter yn heicio, yn teithio, ac yn treulio amser gyda'i wraig a'i ddau fab ifanc.